Stappenplan aanpassen woning

De vraag naar woningen die geschikt zijn voor bewoners met een specifieke zorgvraag wordt steeds groter. Met een aantal speciale voorzieningen in de woning, kan een bewoner vaak langer thuis wonen of zelfstandiger wonen. Dat is aangenaam voor de bewoner én vermindert de druk op bestaande zorgvoorzieningen.

Voor installateurs is het installatietechnisch ontwerp van dergelijke aangepaste woningen een interessante uitdaging. Met name voor de bestaande bouw blijkt daarbij behoefte te bestaan aan een methodiek om het ontwerpproces richting te geven. Dit digitale stappenplan voorziet in die behoefte. Het biedt u een leidraad om adequaat in te spelen op de wensen van klanten met een specifieke woon-zorg behoefte. Het stappenplan is zowel te gebruiken voor de particuliere als de zakelijke markt en omvat zowel de advies- als realisatiefase.

Het stappenplan levert geen kant en klaar of volledig ontwerp, maar geeft inzicht in de afwegingen die gemaakt moeten worden om tot het ontwerp te komen. Voor alle situaties geldt: door reeds in de beginfase met alle partijen om tafel te gaan, waarborgt u een optimale afstemming tussen de wensen en eisen van álle betrokken partijen. Zo kan een woning op efficiënte wijze worden aangepast aan de specifieke zorgbehoefte van een bewoner.

Lees voor u aan de slag gaat met het stappenplan de uitgebreide toelichting.

 

 

 

 


     Deze webtoepassing is mede ontwikkeld door TNO.