Stap 1 | Bepalen gebruiker en betrokkenen

Doel van deze stap

In deze stap beantwoordt u de volgende vragen:

  • Wie is de gebruiker?
  • Tot welke doelgroep behoort deze gebruiker?
  • Wie zijn relevante betrokkenen rondom de gebruiker?

Om klanten goed te kunnen adviseren is het noodzakelijk ‘klantgericht denken’. Zo waarborgt u dat de uiteindelijke oplossing aansluit bij de wensen en behoeften van de gebruiker. Klantgericht denken begint met inzicht in de doelgroep(en) waartoe uw klant behoort. Iedere doelgroep heeft specifieke kenmerken. Inzicht in deze kenmerken helpt bij het bepalen van de behoeften van de gebruiker. Een overzicht van mogelijke doelgroepen in de zorg en de bijbehorende kenmerken treft u op de pagina achtergrond. 
 
Naast de gebruiker zelf, zijn in een project vaak diverse andere personen en organisaties betrokken. Ook deze personen en organisaties hebben behoeften, belangen en wensen. Deze verschillen soms van elkaar. Het is van belang ook deze behoeften goed in kaart te brengen, om te komen tot een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Op de foto ziet u een voorbeeldwoning die gebouwd is voor gebruikers met een visuele beperking.