Stap 1 zakelijk | Bepalen gebruiker en betrokkenen

Doel van deze stap

In deze stap beantwoordt u de vraag:

  • Wie is de opdrachtgever? Voor welke doelgroep bouwt de opdrachtgever?

Om de opdrachtgever goed te kunnen adviseren is het noodzakelijk dat u zowel de opdrachtgever zelf, als de klant van de opdrachtgever duidelijk in beeld hebt. Het gaat er dus om ‘klantgericht’ te denken. Door klantgericht te denken zorgt u ervoor dat de uiteindelijke oplossing aansluit bij de wensen en behoeften van de opdrachtgever en de gebruiker.

Vervolgens beantwoordt u de vraag:

  • Wie zijn de betrokkenen in de organisatie van de opdrachtgever? Welke partijen van buiten de organisatie van de opdrachtgever zijn van belang?

In het project zijn soms personen uit verschillende afdelingen van de opdrachtgever betrokken. Daarnaast zijn er meestal ook andere organisaties direct of indirect betrokken. Deze personen en organisaties hebben elk behoeften, belangen en wensen. Deze verschillen soms van elkaar.