Toelichting

Dit digitale stappenplan biedt u een handreiking voor het gebruiksgericht ontwerpen van specifieke woon-zorg oplossingen voor uw klanten in de particuliere en zakelijke markt. Het helpt u in iedere fase van een project de juiste afwegingen te maken om zo te komen tot een oplossing die voor alle betrokken partijen optimaal is. Het volledige stappenplan bestaat uit vier typen projecten en acht stappen:

Typen Projecten             Stappen
A. Particulier - Advies en Uitvoering                       1. Bepalen gebruiker en betrokkenen
B. Particulier - Uitvoering   2. Bepalen behoefte gebruiker en betrokkenen
C. Zakelijk - Advies en Uitvoering   3. Inventariseren functies
D. Zakelijk - Uitvoering   4. Bepalen oplossing
    5. Opstellen offerte
    6. Realisatie
    7. Evaluatie

 

Afhankelijk van het type project doorloopt u alle acht stappen of een deel daarvan. Iedere stap bestaat uit een beschrijving van het doel van de stap, uitgebreide achtergrondinformatie, de te hanteren werkwijze, een voorbeeld en - bij enkele stappen - een digitaal in te vullen formulier.

Belangrijke aandachtspunten
Bij het gebruik van het stappenplan zijn de volgende aandachtspunten van belang: